Direct solliciteren of heb je vragen?
Mail of bel via 0621551851
In overleg
In overleg
Deze vacature is ingevuld
Direct solliciteren of heb je vragen?
Mail of bel via 0621551851
Naar overzicht
Naar overzicht
Welzijn

Lid Raad van Toezicht

Welzijn Diemen zoekt een Lid voor de Raad van Toezicht die beschikt over: ● kennis en ervaring op het gebied van hr-beleid; ● ervaring in het sociaal domein; ● kennis heeft van landelijke en lokale maatschappelijke ontwi

Solliciteer voor 
7
July 2024
Deze vacature is ingevuld
In overleg
In overleg

De organisatie

Welzijn Diemen is een stichting die alle Diemenaren een kans biedt om volwaardig aan het maatschappelijke leven mee te kunnen doen. Zij streeft naar een Diemen waar iedereen actief mee kan doen, ongeacht afkomst, inkomensniveau of individuele verschillen of beperkingen. Om dit te bereiken zet Welzijn Diemen met zeer diverse activiteiten in op de preventie van sociale en (psychische) gezondheidsproblematiek.
Welzijn Diemen is de afgelopen jaren sterk geprofessionaliseerd. Medewerkers beschikken over de juiste kennis en vaardigheden, hebben een open houding en stellen zich activerend, ondersteunend en zorgzaam op.
Het bestuursmodel met een directeur-bestuurder en Raad van Toezicht houdt toezicht en verantwoording gescheiden van de uitvoering.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht heeft een toezichthoudende en adviserende taak bij Welzijn Diemen. Het toezicht houden vraagt om een onafhankelijke positie en kritische houding. De Raad van Toezicht bestaat uit generalisten die gezamenlijk een multidisciplinair team vormen. Voor de integrale besluitvorming zijn leden nodig die een (eigen) aandachtsgebied hebben, maar bovenal een helikopterview. Van de leden wordt gedrevenheid, besluitvaardigheid, inlevingsvermogen en resultaatgerichtheid verwacht. Zij moeten in staat zijn om betrokken en op afstand discussies collegiaal en scherp te voeren. De leden zijn in staat om hun eigen bijdrage als toezichthouder kritisch te beoordelen en op basis daarvan hun bijdrage bij te stellen.
De Raad van Toezicht vervult de rol van werkgever voor de directeur-bestuurder van Welzijn Diemen.
De Raad van Toezicht vergadert minstens eenmaal per kwartaal. Daarnaast zijn er af en toe nevenactiviteiten, waar deelname van één of meer toezichthouders wordt gevraagd.

Profiel Raad van Toezicht

Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht wordt gestreefd naar een optimale mix van kennis, ervaring en vaardigheden binnen het werkveld van Welzijn Diemen. Leden van Raad van Toezicht beschikken gezamenlijk over de volgende kwaliteiten:

● Interesse in het welzijnswerk in het algemeen en in Welzijn Diemen in het bijzonder.
● Een helikopterview en het kunnen onderscheiden van hoofd- en bijzaken
● Strategisch denkvermogen en inzicht.
● Kennis van bedrijfsvoering en maatschappelijk ondernemen.
● Financiële deskundigheid.
● Op de hoogte zijn van de maatschappelijke ontwikkelingen binnen het werkgebied.
● Inzicht in de gemeentelijke organisatie (politiek verantwoordelijk en subsidiënt).
● Feeling hebben voor en kunnen omgaan met de politieke dynamiek in het werkgebied.

Profiel lid Raad van Toezicht

Ieder individueel lid van de Raad van Toezicht beschikt over:

● Een academisch denk- en werkniveau.
● Relevante bestuurlijke en/ of toezichthoudende kwaliteiten en ervaring, bij voorkeur in maatschappelijke organisaties.
● Interesse in de doelstellingen van Welzijn Diemen.
● Voldoende inzicht over taken en rollen tussen Raad van Toezicht en directeur-bestuurder en good governance.
● De capaciteit (tijd en kennis) en mentaliteit om de directeur-bestuurder als klankbord en met advies terzijde te staan.
● Het vermogen om het beleid van de stichting en het functioneren van de directeur-bestuurder te beoordelen.
● Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling
● Het vermogen om in teamverband te kunnen werken.

Welzijn Diemen zoekt een Lid voor de Raad van Toezicht die beschikt over:

● kennis en ervaring op het gebied van hr-beleid;
● ervaring in het sociaal domein;
● kennis heeft van landelijke en lokale maatschappelijke ontwikkelingen.

Benoeming geschiedt voor een periode van 4 jaar met de mogelijkheid van eenmaal een herbenoeming. De leden van de Raad van Toezicht kunnen aanspraak maken op een vergoeding van € 1.900,- per jaar.

Wil je meer weten of direct solliciteren?

Neem contact op met Ellen van den Tol, voorzitter Raad van Toezicht via e-mail: e.vandentol@welzijndiemen.nl.
Zij ontvangt graag je cv en maakt tijd voor een kennismakingsgesprek.